UZI-pas & stagiairs

Voor het veilig uitwisselen van medische gegevens via de elektronische weg moeten praktijkmedewerkers, maar ook stagiairs gebruikmaken van een UZI-pas. Een UZI-pas is net als het reguliere paspoort een belangrijk, persoonsgebonden waarde document. Van juni 2017 tot november 2018 was het niet mogelijk om een UZI-pas niet op naam aan te vragen, wat tot frustratie leed bij de huisartspraktijken. De oorzaak lag bij de gewijzigde eisen van het UZI register. Voor praktijkmedewerkers zijn nu weer twee soorten UZI-passen beschikbaar: UZI-pas op naam UZI-pas niet op naam Sinds 1 november 20...
Meer lezen

Stagepunt Midden-Brabant slaat brug tussen opleiding en praktijk

Het is tijd voor actie. De arbeidsmarkt van ondersteunend personeel in de huisartsenzorg is in een snel tempo krapper geworden. Mede door de complexer wordende zorgvraag en de vergrijzing van het personeelsbestand neemt de krapte de komende jaren verder toe. Als er niet voldoende ondersteunend personeel wordt opgeleid, komt de continuïteit van de huisartsenzorg in het gedrang. Om deze reden hebben wij samen met RCH Midden-Brabant, LHV-kring, Huisartsenposten Midden-Brabant, SBB en ROC Tilburg, het regionaal stagebureau Stagepunt Midden-Brabant opgezet. “Middels Stagepunt Midden-Braba...
Meer lezen